PHA's Priser


Lovpakke tilbud: kr. 12.000.-

Lovpakken består af:

 • Ubegrænset teori max 12 mdr. (norm. 29 lektioner)
  - Manøvrebane (4 lektioner)
  - 16 kørelektioner á 45 min
  - Køreteknisk anlæg (glatbane) (4 lektioner)
 • Gratis opkobling til  "Teoriundervisning.dk" til en værdi af kr. 400.- (Gælder til og med august 2020)

 • Afbud skal SMS'es senest 12 timer før aftalt tid. Ved for sent afbud beregnes kr. 450.-/lektion
  OBSOBS!! Lovpakken skal betales umiddelbart efter 1. teori

Pris - mindstekrav

- Teori ubegrænset 12 mdr. kr. 2500,-
- Manøvrebane kr. 1500,- 
- Glatbane/køreteknik kr. 2000,- 
- 16 x kørelektioner (mindstekrav)

kr. 7600,- 

 -Ialt kr. 13620,- 

Derudover koster det dig:

- Lægeattest  kr. 400,- Ca. 
- Færdselsrelateret 1. hjælpskursus (ASK Køreskole) Dagspris
   
- Køreprøve (praktisk)  kr. 630,-
- Gebyr til prøve incl. administration kr. 750,-

- Billede til kørekortet

-Opkobling til teori (Teoriundervisning.dk)

kr. 100,- Ca.

kr. 400.-

- Ekstra køreprøve (ved ikke bestået) kr. 650,-
- Kørelektioner kr. 475,-


OBS - Ekstra kørelektioner er de kørelektioner du har når de 16 kørelektioner er brugt

OBS OBS Der køres normalt 1-2 lektioner som opvarmning til køreprøve

Til orientering: Såfremt at forløbet, efter køb af lovpakken, bliver afbrudt før pakken er blevet brugt, vil forbrugt tid og ydelser blive afregnet efter PHA Køreskoles listepris.