Links


Hvad skaldu være opmærksom på når du vælger køreskole:

 

www.sikkertrafik.dk/kørekort

 

 Her kan du betale for din teori/køreprøve:

www.betaling.koreprovebooking.dk

 

Hvor kan man tage 1. hjælp, og hvad koster det:

http://www.rodekors.dk/det+gor+vi/koerekort+og+foerstehjaelp

eller

http://firsthelp.dk

 

Teoriundervisning

http://www.teoriundervisning.dk

 

Fejlkatalog ifbm. KØREPRØVEN

http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/7C87D10D-E01E-4B0D-B29D-419D7BCF8B54/0/RTLBLG4v11_10.pdf